Cursussen

Lidmaatschap en Herhalingslessen
Iedereen die reeds in het bezit is van een geldig Diploma Eerste Hulp kan lid worden van EHBO Vereniging Landgraaf. Lessen die u elders heeft gevolgd kunnen worden meegerekend na overlegging van een schriftelijke verklaring van de instructeur, onder vermelding van het aantal lesuren.

 

Het Diploma Eerste Hulp is 2 jaar geldig en wordt elke 2 jaar via het Oranje Kruis verlengd. Om het EHBO-diploma geldig te houden, dienen er 16 herhalingslessen (inclusief verbandleer en reanimatie) per 2 jaar gevolgd te worden. De vereniging verzorgt de verlenging van de diploma's bij Het Oranje Kruis (mits het verplichte aantal herhalingslessen is gevolgd!). 

Verder is er via EHBO Limburg een basisverzekering voor ongevallen, schade en aansprakelijkheid voor alle leden afgesloten.

Bovendien bestaat voor leden de mogelijkheid om actief te assisteren tijdens evenementen. Op deze manier kunnen leden praktijkervaring opdoen en de geleerde theoriekennis toepassen. Alle benodigde materialen ten behoeve van de hulpverlening bij evenementen wordt verzorgd door EHBO Vereniging Landgraaf.

 

Wilt u uw lidmaatschap opzeggen? 

Wij verzoeken u uw opzegging vóór 1 oktober schriftelijk bij het bestuur in te dienen. Na deze datum zijn wij genoodzaakt u de contributie voor het volgende jaar in rekening te brengen. Dit in verband met de jaarlijkse bijdrage die wij per lid aan EHBO Limburg moeten afdragen en een mogelijke verlenging van uw diploma.