Cursussen

EHBO Cursus
Een cursus bestaat in totaal uit gemiddeld 13 avonden van 2 uur:

 • 9 lessen EHBO
 • 2 lessen Reanimatie
 • 2 lessen Verbandleer

Deze lessen worden 1 x per week gegeven.
Aansluitend op de cursus vindt een examenavond plaats.

De cursus wordt gegeven door een kaderinstructeur (docent EHBO). De nadruk ligt op de praktijk, maar er wordt ook aandacht geschonken aan de theoretische achtergronden en kennis van het menselijk lichaam.

 

Inhoud cursus

Eerste hulp is die hulp die – in afwachting van deskundige hulp – op verantwoorde wijze door een leek kan worden verleend bij een plotseling optredende stoornis in de gezondheidstoestand van een mens.
Om dit verantwoord te doen is het noodzakelijk te weten wat wél en wat niét moet worden gedaan en hóe moet worden gehandeld. De daarvoor noodzakelijke kennis en vaardigheden worden geleerd op de EHBO cursus.

Hoewel elke situatie bij ongevallen en acuut optredende ziekten anders is, bestaat eerste hulp uit 5 onderdelen die altijd van toepassing zijn. 

Een EHBO cursus zal daarom beginnen met deze 5 punten:

 1. Op gevaar letten
 2. Nagaan wat er is gebeurd en wat iemand mankeert
 3. Het slachtoffer geruststellen
 4. Zorgen voor deskundige hulp
 5. Iemand helpen op de plaats waar hij zich bevindt.

Verder zullen onder meer de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen van de ademhaling
 • Stilstand van de bloedsomloop
 • Ernstige uitwendige bloedingen
 • Shock
 • Uitwendige wonden
 • Brandwonden
 • Kneuzing en verstuiking
 • Ontwrichting en botbreuken
 • Oogletsels
 • Vergiftiging
 • Elektriciteitsongevallen Letsels door koude
 • Letsels door warmte
 • Vervoer over korte afstand
 • Verband- en hulpmiddelen
 • Het menselijk lichaam

U moet voor deelname aan de cursus minstens 16 jaar oud zijn. Het examen wordt onder toezicht van Het Oranje Kruis afgenomen door een examenteam, bestaande uit een arts, een kaderinstructeur en een (of meerdere) Lotusslachtoffer(s). Het examen omvat een theoretisch en een praktisch gedeelte.

Het Diploma Eerste Hulp is 2 jaar geldig.