Kosten

 Contributie

 


Het contributiebedrag voor het seizoen 2015-2016 is door onze Algemene Ledenvergadering van dinsdag 9 juni 2015 vastgesteld op € 35,50. 

 

In dit bedrag zijn inbegrepen:

  • de deelname aan herhalingslessen en lezingen
  • de kosten van de tweejaarlijkse verlenging van het Diploma Eerste Hulp
  • een (beperkte) schade-, ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering voor EHBO-activiteiten.

Tijdens de jaarvergadering van 16 maart 2004 is afgesproken dat het bedrag vóór 1 oktober moet worden betaald.
Bij niet betalen krijgt men 1 herinnering. Wordt dan nog niet betaald, dan is het bestuur genoodzaakt om een boete van € 5 euro op te leggen, in verband met het extra werk en de extra kosten.

Katholieke vereniging voor eerste hulp bij ongelukken, afdeling Landgraaf is officieel geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Zuid-Limburg onder inschrijfnummer 40189420.

Voor vragen kunt U contact opnemen met de penningmeester